Galvanizovna

V roce 2004 jsme uvedli do provozu novou pokovovací linku ve spolupráci s firmou ATF - Ledeč nad Sázavou a AVT – Hradec Králové. Vybudováním nové galvanovny chceme nabídnout současným i budoucím zákazníkům vysokou kvalitu galvanického zinkování. Řízení celé linky je plně automatizované, všechny technologické operace jsou přesně definované a je tak zajištěna opakovatelnost celého procesu.

Provoz galvanovny nese označení Galvanizovna a se nachází v průmyslové zóně Stolín nedaleko Červeného Kostelce, okres Náchod.

Galvanické zinkování a chromátování

Nabízíme galvanické zinkování ocelových, litinových, měděných a mosazných výrobků jak na závěsech, tak hromadně v pokovovacích bubnech. Provozujeme slabě kyselé zinkovací lázně od tuzemské firmy PRAGOCHEMA.

Galvanické zinkování je proces při kterém se na povrch součásti nanese za pomoci stejnosměrného proudu vrstva zinku v rozmezí 5-20 µm. Zinková vrstva má dekorativní vlastnosti a především chrání součásti před korozí. Pozinkované díly je dále možné lakovat práškovými barvami v naší lakovně.

Pro zákazníky požadující vysokou korozní odolnost svých výrobků je v technologickém postupu zařazena tzv. impregnace (utěsnění). Na pozinkovaný, chromátovaný povrch se nanese další velmi tenká vrstva laku, která zvyšuje odolnost proti korozi o 200 - 300 h.

Nabídka zinkování - závěsné a hromadné

 • Chromát modrý
 • Chromát žlutý
 • Chromát černý
 • Silnovrstvá pasivace
 • Utěsnění organickým lakem

Tabulka odolnosti zinkových povlaků do bílé koroze (koroze Zn)

Chromát Označení Minimální odolnost dle ČSN ISO 4520 Dosahovaná skutečná odolnost
modrý A,B 24 h 40 - 80 h
žlutý C 72 h 120 - 150 h
černý F 48 h 40 - 80 h
tl. pasivace TLP není uvedena 164 - 212 h
tl. pasivace + lak TLP + LAK není uvedena 400 - 500 h
Lak prodlužuje odolnost proti korozi o cca 200 hodin i u ostatních chromátů.

Ekologie provozu

Všechny technologie jsou na vysoké úrovni a mají minimální dopad na ekologii životního prostředí, což dokládá rozhodnutí Krajského úřadu o udělení integrovaného povolení z roku 2003. To firmu zavazuje používat nejlepší dostupné techniky v oboru galvanického pokovování a minimalizovat množství emisí a ostatních odpadních produktů.

Zneškodňování odpadních vod probíhá v naší čistírně odpadních vod, která je součástí výrobního komplexu.

Veškeré používané chemické roztoky a lázně dodávají renomovaní výrobci, kteří mají certifikát systému jakosti.


Dodací podmínky

 • Zinkovat je možné pouze díly do rozměrů 2000x1000x450mm
 • Maximální vsázka do bubnu: 100 kg
 • Zboží musí být jen mírné zamaštěné, bez okují a jiných nečistot
 • Zboží nesmí být znečištěné barvami
 • Dílce svařené z jäklů a trubek, dílce s dutinami musí mít otvory minimálního průměru 8 mm pro snadnější vyplachování lázní. Před svařením je vhodné jednotlivé díly v místě svaru odmastit, při svařování v CO2 nepoužívat separační prostředky obsahující silikon
 • Každý výrobek určený pro závěsné pokovování musí být opatřen technologickými otvory minimálního průměru 4 mm
 • Příjem zboží je od 6 do 14 hodin
 • Veškeré služby provádíme za smluvní ceny

Kvalita výsledného povlaku je závislá na kvalitě výchozího povrchu. Zkorodované, hrubé a zakalené díly nebudou ani po pozinkování lesklé a hladké.